Miesto taryboje pasikeitė politinė konfigūracija

87768377_1628607220625159_5459093910720610304_o

Savo  siekį įgyvendino Alytaus piliečių frakcija , ji pasiskelbė oficialia opozicija. Pagaliau galės laisvai reikšti savo nuomonę nebereikės jos derinti su kitomis frakcijomis, ypač su valdančiaisiais. Ar padidės opozicijos gretos, galima paspėlioti. Vienintelė liberalė miesto taryboje, kaip beje ir visa partija, visada būna prie valdžios, tad jos ėjimas į opoziciją mažai tikėtinas. Valstiečiai net du iš trijų negalvoja trauktis į opoziciją, nors partija tokį kelią buvo numačiusi. Per daug tie du priklausomi nuo mero ir jį palaikančių. Jiems net nesvarbu, kad jų kandidatas į seimą per  rinkimus bus siejamas su jų darbu miesto taryboje. O tai jam nieko gero nežada.  Pačėsininkai jokia opozicija nesiskelbs, jie labiau trokšta pakliūti į valdančiąją daugumą, kad kaip galima lengviau spręstu savo klausimus. Č.Daugėlos vadovaujama frakcija gal ir gali prisijungti prie opozicijos, jei tik tam užteks ryžto.  Laikas parodys. Buvimas nei pozicijoje, nei opozicijoje , iš esmės parodo prastą politinę nuovoką. Dabartiniu metu meras yra patinėje situacijoje ( šachmatų terminologija) , teoriškai jis lyg ir turi 14 balsų daugumą, bet faktiškai jau nebe. Vargšelis, jis net nesuprato, kad jau yra priklausomas nuo susidariusios grupuotės, kuri jį tampo už virvučių. Todėl ir pamėgo meras keliones, ten jis viršininkas, o čia net socdemai priešinasi jo norams. Alytiškiai tarpusavyje kalbasi ir  smalsauja, kuo meras yra „pakabintas“. Kad taip yra  jau nieks neabejoja, bet kuo dar neaišku,  sklando kelios versijos, aišku su laiku tai išaiškės.

AMS nuotrauka

Alytaus laikas“