Nuo metų pradžios didės globos (rūpybos) išmoka

kartuNuo 2022 metų pradžios didės globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Šios išmokos dydis nesikeitė jau daugiau nei du dešimtmečius. Šiam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui pritarė Seimas.

„Dėl skirtingų priežasčių mamos ir tėčio globos netekę vaikai ne tik turi teisę augti kitoje jiems draugiškoje aplinkoje, bet turi būti patenkinti ir svarbiausi jų poreikiai. Tikimės, kad didesnė parama globojamiems vaikams pagerins kasdienes jų gyvenimo sąlygas, o buvusiems globotiniams, kurie mokosi ar studijuoja, geriau įsitvirtinti, susikurti palankesnę buitį. Norėtųsi, kad didesnė valstybės pagalba paskatintų daugiau šeimų tapti globėjais, ypač vyresnių vaikų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Dar viena naujovė – nuo kitų metų išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gaus kūdikio susilaukę vaiko tėvai, kurie mokosi mokykloje. Iki šiol šią išmoką turėjo teisę gauti vaikų tėvai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. 

„Iki šiol jaunos mamytės, kurios dar mokosi mokykloje, susilaukusios kūdikio negaudavo išmokos. Situacija keičiasi ir tikimės, kad finansinė parama padės auginti vaikelį“, – sako ministrė M. Navickienė.

Kitąmet laukia pokyčiai ir socialinę riziką patiriančių šeimų, kuriose auga ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikai. Šių šeimų vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir vaiko pinigai, vietoj piniginių lėšų bus teikiamos nepinigine forma. Parenkant vaikui tinkamiausią išmokų panaudojimo būdą, svarbus vaidmuo tenka su šeima dirbantiems socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams, kurie geriausiai žino šeimos problemas ir teikia pagalbą, rekomendacijas kaip taikliausiai panaudoti vaikui skirtas išmokas.  

KAS NAUJO. Ne tik didės, bet ir bus diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:
•    vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų,
•    vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus,
•    vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurus,
•    buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.

Pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.

Didesnę globos (rūpybos) išmoką kitąmet gaus apie 7,5 tūkst. vaikų, iš jų: beveik 2000 vaikų iki 6 metų, per 2000 vaikų nuo 6 iki 12 metų, beveik 1800 vaikų nuo 12 iki 18 metų ir per 1700 besimokantys ir studijuojantys pilnamečiai. Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gaus apie 405 buvę globėjai (rūpintojai).

IŠMOKOS VAIKAMS, VAIKO PINIGAI NELANKANTIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Nuo kitų metų išmokos vaikams socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams galės būti mokami nepinigine forma tais atvejais, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos – darželio ar mokyklos dėl nepateisinamų priežasčių. Taigi, išmokos bus teikiamos individualizuotai, atvejo vadybininkui ar socialiniam darbuotojui parenkant labiausiai vaiko poreikius atitinkančius išmokos teikimo būdus, pavyzdžiui, apmokant vaikų išlaikymo išlaidas darželiuose, apmokant už būrelius, mokiniams ugdyti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidas, apmokant maisto produktų, drabužių, avalynės, higienos reikmenų ir kitų vaikams būtinų daiktų įsigijimo išlaidas, apmokant vaikų gyvenamosios aplinkos pagerinimo išlaidas ir t. t.

KITI SIŪLOMI POKYČIAI
Nuo kitų metų išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, kurios dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. – 252 eurai per mėnesį, turės teisę gauti vienas iš vaiko tėvų, kuris augina vaiką ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, jeigu neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.

Taip pat nuo 2022 m. įsigalios naujas išmokos įvaikinus vaiką teisinis reguliavimas. Įvaikinę vaiką, įtėviai galės pasirinkti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą, kurios dydis nuo 2022 m. sausio 1 d. sieks 336 eurus.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai įvaikinamas vyresnio amžiaus vaikas, pavyzdžiui, 16 metų, ir įtėviai ne visada turi galimybę ar nori išeiti vaiko priežiūros atostogų ir gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tikimasi, kad šis pakeitimas sudarys įtėviams palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus ir paskatins įvaikinti vyresnius vaikus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, 2022 m. valstybės biudžete papildomai turėtų būti skirta apie 8,5 mln. eurų pakeitimams įgyvendinti.

SADM informacija