Patvirtinti nauji VšĮ „Alytaus parkai“ nuostatai: išplėsta įstaigos veikla

Su komitetų, komisijų ir darbo grupių protokolais gali susipažinti kiekvienas

Alytaus miesto savivaldybės taryba šiandien patvirtino naujus Všį „Alytaus parkai“ nuostatus. Vadovaujantis naujais nuostatais išplėsta įstaigos veikla ir jai pavesta prižiūrėti ne tik šiuo metu prižiūrimus, bet ir kitus miesto infrastuktūros objektus. Dar viena naujovė – įstaigos pavadiniams pakeistas į „Alytaus infrastruktūra“.

Viešojo transporto tinklo, dviračių takų, autobusų stotelių, automobilių stovėjimo aikštelių (tarp jų ir mokamų) plėtra yra miesto darnaus judumo plano vystymo dalis, todėl buvo siūloma išplėsti įstaigos veiklos tikslus – pavesti rūpintis darnaus judumo plano įgyvendinimu, ateityje tapti viešojo transporto paslaugos operatoriumi.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojos (laikinai einančios vedėjo pareigas) Palmiros Raškauskienės,  priėmus šį sprendimą, Alytus turės įstaigą, kuri galės lanksčiai rūpintis miesto kraštovaizdžiu, inicijuoti ir dalyvauti miesto infrastruktūros plėtros projektuose, įgyvendinant darnaus judumo planą.

1998 m. įsteigtos VšĮ „Alytaus parkai“ veiklos pradžioje pagrindinė veikla buvo parkų priežiūra, tačiau veikla vis plėtėsi. Nuo 2012 m. įstaiga pradėjo vykdyti nekilnojamojo paveldo objektų priežiūrą, vėliau buvo perduota dviračių takų priežiūra, nuo 2015 m. įstaiga vykdo Dainavos kvartalo ir autobusų stotelių priežiūrą. Pavedus įstaigai prižiūrėti minėtus objektus, pagerėjo atliekamų darbų kokybė, sumažėjo kontroliavimo darbų apimtys, problemos buvo sprendžiamos operatyviau.

Pakeitus įstaigos įstatus taip pat pasiūlyta atsisakyti įstaigos pavadinimo, kuris jau dabar nebeatitinka įstaigos vykdomos veiklos ir siejamas tik su viena iš jos veiklos sričių ir keisti į pavadinimą viešoji įstaiga „Alytaus infrastruktūra“.

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, augant miesto gyventojų poreikiams, atsiranda būtinybė organizuoti viešojo transporto paslaugos teikimo reformą, kurios esmė yra užtikrinti kuo platesnį viešojo transporto tinklą, kad visų mikrorajonų gyventojai turėtų galimybę naudotis viešuoju transportu, taip pat įdiegti elektroninį ir mėnesinį bilietą, kuris leistų įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 6 punkto reikalavimą ir sudarytų galimybę moksleiviams važiuoti su 80 procentų nuolaida.

„Šiuo metu esanti viešojo transporto sistema negali suteikti šių paslaugų, nes vežėjai teikia paslaugas pagal konkretų laimėtą maršrutą, dėl jų skaičiaus neįmanoma įdiegti elektroninio bilieto, organizuoti važiavimo pagal gyventojų poreikius. Viešojo transporto paslaugas teikiant per operatorių šios paslaugos keleiviams taptų patogesnės ir pigesnės, taip pat ir skaidresnės“, – pristatydama projekto sprendimą tarybos posėdyje sakė P. Raškauskienė.

Tikimasi, kad įgyvendinus šiuos pakeitimus pagerės įstaigos turimos technikos panaudojimo efektyvumas, darbuotojų darbo našumas, sumažės kontroliavimo darbų apimtys, problemos bus sprendžiamos operatyviau, išvengsime laikotarpių, kai nėra paslaugos teikėjo dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo arba nutrūkus sutarčiai. Bus galima įdiegti elektroninį bilietą, sudaryti galimybę miesto gyventojams naudotis visomis jiems pagal įstatymą priklausančiomis lengvatomis, išplėsti viešojo maršrutinio transporto tinklą, dalyvauti ES programose, skatinti ir plėsti darnaus judumo programas.

Taip pat įstaiga gali daugiau darbų apimčių pasiūlyti asmenims, dirbantiems už socialines pašalpas per Socialinės paramos skyrių, nes šie asmenys gali būti įdarbinti tik biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, o miesto tvarkymo veikloje yra daug nesudėtingo darbo (pvz., šiukšlių rinkimas, tvarkos aplink konteinerius palaikymas ir pan.).

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija