Prisiekė dešimtoji kariūnų aspirantų laida

Prisiekė dešimtoji kariūnų aspirantų laida

Vasario 25 d. prie partizanų generolo, Lietuvos valstybės vadovo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje įvyko Lietuvos karo akademijos Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų priesaikos ceremonija. Šiemet priesaikos žodžius ištarė 87 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vilniuje ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono Klaipėdoje JKVM klausytojai. Dar vienas JKVM I kurso klausytojas jau buvo prisiekęs, tarnaudamas Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Dešimtąją Lietuvos karo akademijos JKVM klausytojų laidą sudaro aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais. Tarnybą jie pradėjo 2022 m. rudenį.

Šventėje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės vienetų vadai, akademijos vadovybė, prisiekiančiųjų artimieji ir draugai.

„Suvokdami dabartinę Lietuvos ir regiono saugumo situaciją bei savo konstitucinę pareigą, jūs nekėlėte klausimo „tarnauti kariuomenėje ar ne“, jūs kėlėte klausimą „kokiu būdu tai padaryti“. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai į šį klausimą ir atsakė. Nusprendėte išmokti ne tik veikti karinio vieneto sudėtyje, bet ir jam vadovauti“, – kreipdamasis į JKVM pirmo kurso klausytojus, kalbėjo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika, sveikindamas kariūnus aspirantus, sakė: „Žinau, kad kiekvienas jūsų nekantraujate įgyti kuo daugiau karybos, lyderystės ir vadovavimo žinių bei įgūdžių ir esate kupini kovos dvasios, kuri atvedė jus iki šios dienos – priesaikos Tėvynei. Džiaugiuosi jūsų savanorišku pasirinkimu gyvenimus susieti su kariuomene. Savo turimomis žiniomis ir įgytais įgūdžiais stiprinsite Lietuvos saugumo pamatus, būsite tvirtas aktyvaus rezervo pagrindas taikos metu ar Tėvynei pašaukus“.

Priesaikos metu geriausiam JKVM klausytojui, j. eil. Tomui Rameliui iš Vilniaus, suteikta teisė visų prisiekusiųjų vardu pabučiuoti akademijos vėliavą. „Pasikeitus geopolitinei situacijai Lietuvoje ir gimus dukrai, į supančią aplinką pradėjau žiūrėti kitaip. Pasirinkau tokiu būdu pasiruošti ginti savo valstybę ir įgyti karybos žinių, praktinių įgūdžių, kurie bus naudingi ir civiliniame gyvenime. Darbas komandoje ir vadovavimas jai, lyderystės ugdymas – tai tik dalis veiklų, kurios vyks mokymų metu“, – savo motyvus paaiškina karys.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai įgyja pagrindinį karinį pasirengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant didinti šalies gynybinį pajėgumą – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) mokosi 163, Klaipėdoje (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione) – 65 klausytojai.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai organizuojami ir Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Čia mokosi per 190 kariūnų aspirantų.

Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir toliau siekti karjeros kaip profesinės karo tarnybos kariai (karininkai).