Pritarta investicijų sutarčiai su UAB „Gilmera“

Pramonės parkas (AMS nuotr (3)

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė UAB „Gilmera“ investicijų ir žemės nuomos sutarčių pasirašymui. Dar praeitų metų gruodžio mėnesį įmonė pateikė žemės klypo nuomos prašymą Alytaus miesto savivaldybei. Juo ketina plėsti nepavojingų statybinių inertinių atliekų bei asfaltbetonio mišinių perdirbimo verslą.

Investuotojas Fortų g. 2 esančiame žemės sklype per 36 mėnesius planuoja įkurti 10 naujų darbo vietų ir investuoti 200 tūkst. Eurų – jie bus skirti žemės sklypui sutvarkyti, aptverti, kietosioms dangoms bei stacionariems įrenginiams įrengti. Taip pat bus atliktas ir poveikio aplinkai vertinimas.

UAB „Gilmera“ įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 mėnesius po Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pasirašyti investicijų sutartį. Jos nepasirašius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas netektų galios. Per 6 mėnesius nuo žemės nuomos pasirašymo dienos minėta įmonė savo lėšomis turės atlikti žemės sklypo atidalijimo procedūrą ir apie 1 ha žemės sklypą grąžinti Alytaus miesto savivaldybei, o likusią dalį pasilikti. Taip pat per 12  mėnesių gauti dokumentą, leidžiantį statyti naujus statinius, o per 6 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti statybas žemės sklype ir įvykdyti ne mažiau kaip 30 proc. statybos darbų.

Investuotojas turės užtikrinti, kad sklype būsimi statiniai ir visa infrastruktūra būtų suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų techniniai sprendiniai ir parametrai neprieštarautų statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, trečiųjų asmenų interesams. Vykdoma veikla turės atitikti aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

   Taip pat UAB „Gilmera“  nuosavybės teise turi gretimą sklypą Pievų g. 3, jame jau sėkmingai vykdoma veikla ir, „Sodros“ duomenimis, dirba 38 darbuotojai.

 

AMSA Komunikacijos skyriaus informacija