Siūlomi pakeitimai tikslesnei gyvūnų augintinių apskaitai

 

dog-cat-gcf89bebec_1920.jpg

Aplinkos ministerija, siekdama, kad gyvūnų augintinių apskaita būtų tikslesnė, siūlo keisti Gyvūnų augintinių registro nuostatus. Tai padės išvengti žiauraus elgesio su šunimis, katėmis, šeškais ir kitais namuose laikomais gyvūnais atvejų, užtikrinti, kad būtų laikomasi jų priežiūros reikalavimų.

Registre turėtų atsirasti daugiau ir išsamesnės informacijos – ją numatoma papildyti duomenimis apie gyvūnų augintinių veisėjų ir globėjų registraciją bei veterinarinį patvirtinimą. Taip pat siūloma patikslinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, nurodomi viešai skelbiami duomenys.

Šiuos pokyčius numato Vyriausybės nutarimo „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo projektas.

Kartu įgyvendinamos naujos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos, pagal kurias nuo 2023 m. Gyvūnų augintinių registro valdytojo funkcijas iš Žemės ūkio ministerijos perima Aplinkos ministerija.

Akreipiame dėmesį, kad keisis tik registro valdytojas, siekiant sklandžios ir nepertraukiamos registro veiklos paliekami tie patys registro tvarkytojai – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, kurio pavadinimas 2023 m. keičiamas į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą, ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Parengti pasiūlymai aktualūs registro tvarkytojams, duomenų apie gyvūnus augintinius teikėjams – veterinarams, ženklintojams, gyvūnų augintinių laikytojams, savininkams, veisėjams, globėjams.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki gruodžio 6 d.

Primename, kad Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimai numato, kad Aplinkos ministerija iš Žemės ūkio ministerijos nuo 2023 m. sausio 1 d. perims ir  politikos formavimo funkcijas gyvūnų augintinių gerovės bei apsaugos srityje. Taip pat Aplinkos ministerija perims gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reglamentavimą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba liks atsakinga už gyvūnų globėjų, gyvūnų augintinių veisėjų, gyvūnų globos namuose ir gyvūnų augintinių viešbučiuose laikomų kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir registravimo reikalavimų laikymosi priežiūrą, taip pat toliau vykdys ir kitas galiojančio Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo jai  priskirtas funkcijas.

Tuo metu savivaldybių administracijoms  pavesta kontroliuoti, ar šunų, kačių ir šeškų laikytojai ar savininkai nustatyta tvarka yra suženklinę ir užregistravę laikomus gyvūnus augintinius.