Triukšmingus remonto darbus Alytaus butuose teks baigti anksčiau

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Triukšmo valdymo įstatymais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas naujas Alytaus miesto savivaldybės gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose patalpose leidžiamas statybos darbų pradžios ir pabaigos laikas.

Statybos ir remonto darbus gyvenamosiose patalpose darbo dienomis bus galima atlikti nuo 7 valandos ryto iki 19 valandos vakaro, o poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9 iki 17 valandos. Anksčiau statybos darbai galėjo vykti iki 21 valandos.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Ryčio Vitkausko, trumpinant laiką, atsižvelgta į gyventojų nusiskundimus, kuomet triukšmą keliantys remonto darbai būdavo atliekami vėlai vakarais, taip pat ir kituose miestuose esančią praktiką bei pakitusias higienos normas.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad remonto darbus daugiabučiuose reglamentuojantys teisės aktai jų visų atitinkamomis valandomis nedraudžia, ribojami tik triukšmą aplinkiniams keliantys darbai. Juk tikrai nenormalu, jeigu kaimynas sugalvoja karnizus pasikabinti ir lubas pradeda gręžti kokią devintą valandą vakaro. Bet sienas dažyti ar tapetus ant jų klijuoti niekas nedraudžia“, – sakė vedėjas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais, triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu (pranešimas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@alytus.lt  arba per e.pristatymas informacinę sistemą) pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijai pranešimą apie planuojamus statybos ar remonto darbus.

Pranešimo formą galite rasti čia:
https://alytus.lt/uploads/documents/files/news/VTS1_PASA00027%20pranesimo%20forma_v2%20(viesinimui).docx

Minėtame pranešime turi būti nurodoma atliekamų darbų vieta, planuojamas triukšmo lygis, triukšmo trukmė per parą, jį mažinančios priemonės. Nepateikus tokio pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Taip pat privaloma daugiabučio namo laiptinių skelbimų lentose iki planuojamų statybos darbų pradžios viešai pranešti apie triukšmo šaltinio naudojimo vietą, planuojamų statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką bei trukmę.

R. Vitkauskas pabrėžė, kad gyventojai yra tik įpareigojami pranešti apie planuojamus statybos ar remonto darbus, jiems leidimų savivaldybė neišduoda. „Būna, kad pranešimą pateikę asmenys vėliau skambina ir teiraujasi: kada bus leidimas – tai tikrai šiuo atveju jokio leidimo nereikia, tiesiog po savaitės nuo pranešimo pateikimo galima pradėti remonto darbus“, – sakė skyriaus vedėjas.

Atliekant statybos ir remonto darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas asmenims gali užtraukti baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Taip pat primename, kad statybines ir griovimo atliekas draudžiama šalinti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų surinkimo konteinerius. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, statybines ir griovimo atliekas bei didelių gabaritų atliekas privaloma pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Alytaus mieste tokių atliekų šalinimo vietos yra Alovės g. rūšiavimo centras (Alovės g. 6B, Alytus) ir Putinų rūšiavimo centras (Putinų g. 3A, Alytus).
Komunikacijos skyriaus informacija