Žingsnis link finansinės leidėjų naštos palengvinimo: Vyriausybė patvirtino Pašto įstatymo pakeitimo projektą

 

priscilla-du-preez-GgtxccOjIXE-unsplash.jpg

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino Pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama suvaldyti stiprų periodinių leidinių pristatymo sąnaudų augimą leidėjams, praplečiant valstybės paramos sritis. Šį projektą gruodžio pradžioje skubos tvarka svarstys Seimas.

Įstatymo pakeitimu finansinę leidėjų naštą mažinti siekiama išplečiant jiems skiriamą valstybės paramą ne tik kaimiškosiose vietovėse, bet ir miestuose, skiriant bendrai iki 10 mln. eurų kompensacijų. Be jau esamos 7,9 mln. eurų valstybės paramos 2023 metams bus numatyta iki 2,1 mln. eurų papildomų lėšų.

Periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugos teikimo nuostolių kompensavimas pirmą kartą apims miestus, patenkančius į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves. Šį projektą Susisiekimo ministerija parengė kartu su Kultūros ministerija.

„Svarbiausia, kad leidėjai girdimi, ir reaguojama greitai tarpinstituciniu lygiu. Visų mūsų bendras tikslas – kad šioje situacijoje būtų atliepti leidėjų ir skaitytojų interesai ir lūkesčiai, o gyventojams užtikrinta prieiga prie informacijos. Dėl to siekiame išplėsti valstybės paramos sritis – aprėpti ne tik kaimiškąsias vietoves, bet ir mažesnio dydžio miestus“, – teigia susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

Po gruodžio mėnesį Seime vyksiančio pašto įstatymo pakeitimo projekto svarstymo ir priėmimo Vyriausybė patvirtins leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugos didžiausius tarifus 2023 metams.

Pasak A. Vaiciukevičiūtės, valstybės paramos sričių leidėjams praplėtimas yra būtina priemonė, nes nemaža dalis prenumeratorių – vyresnio amžiaus, kaimiškosiose vietovėse gyvenantys žmonės, dažnai nesinaudojantys internetu. Tad periodiniai leidiniai šiam segmentui – vienas pagrindinių informacijos šaltinių.

Sprendimu dėl periodinių leidinių pristatymo sąnaudų didėjimo leidėjams suvaldymo siekiama, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. butų užtikrintos palankesnės sąlygos leidėjams, o tuo pačiu ir paslaugos gavėjams – periodinius leidinius prenumeruojantiems Lietuvos gyventojams.

Kompensacijos mechanizmas neapims tankiai gyvenamų vietovių, į kurių apibrėžtį patenka didžiausios Lietuvos savivaldybės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus. Šių miestų savivaldybėse periodinių leidinių pristatymo paslaugos ir toliau bus teikiamos laisvos rinkos sąlygomis, siekiant išlaikyti konkurenciją.