Aplinkos ministerija inicijuoja viešas diskusijas dėl želdynų normų nustatymo

4126_7046de37754b2e66877a2b2097ff7185Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas ir viešojoje erdvėje kilusias diskusijas dėl Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos inicijuoja viešas diskusijas su savivaldybių atstovais, architektais, kraštovaizdžio ir želdynų specialistais aiškumui išgryninti ir reikiamiems pakeitimams parengti.

Viešose diskusijose bus dar kartą diskutuojama dėl želdynų normų skaičiavimo metodikos ir optimalaus dydžio, analizuojami praktiniai pavyzdžiai.

„Peržiūrėsime dar kartą su savivaldos atstovais, architektais, želdinimo specialistais, geografais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apskaičiavimo būdus ir metodikas, jos visiems turi būti vienodai aiškios ir suprantamos. Panagrinėsime, ar nereikia kokių nors papildomų priemonių, ar nereikia keisti dydžių. Visų savivaldybių gyventojai  viešai jų svetainėse turi rasti želdynų registrą ir visuotinai sutartų normų išpildymo užtikrinimą. Aiškumas, viešumas ir skaidrumas turi būti šioje srityje“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Iš savo srities ekspertų, savivaldybių atstovų ir Aplinkos ministerijos specialistų suformuota darbo grupė diskusijas pradės jau kitą savaitę. Visos diskusijos bus viešos, jų galės klausytis visi besidomintys želdinimo procesais piliečiai.

2021 m. kovo 23 d. buvo priimtas naujos redakcijos Želdynų įstatymas, kuriame keitėsi atskirųjų želdynų apibrėžtis. Poįstatyminiais teisės aktais 2022 m. gegužės 27 d. padidinta priklausomųjų želdynų, esančių gamtiniame karkase prie gyvenamųjų, visuomeninių pastatų, rekreacinėse ir bendrojo naudojimo teritorijose, plotų norma, taip pat naujai nustatyta priklausomųjų želdynų norma didelių miestų centro zonoje ir senamiesčiuose, t.y. ten, kur dažniausiai mažai galimybių suformuoti atskirus sklypus atskiriesiems želdynams. Taip pat padidinta atskirųjų želdynų plotų norma, tenkanti vienam gyventojui iki 1000 metrų atstumu nuo gyvenamojo kvartalo.

Želdynų įstatyme nustatyti ir įpareigojimai savivaldybėms tikrinti ir viešai skelbti duomenis apie želdynų normų įvykdymą.

Aplinkos ministerijos informacija