Dienos pamąstymas

logotipas-2

Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus, […] tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! Romiečiams 8,32

Dievas yra Dovanotojas, dovanos įteikėjas. Dovanos vertė paprastai atspindi jos davėjo galią ir įtaką. Ir nors mes apie žmogų kaip apie dovaną paprastai negalvojame, tačiau, geriau pasvarsčius, tarpasmeniniai santykiai yra vienos vertingiausių ir labiausiai branginamų dovanų. Biblija moko, kad Dievas už kiekvieną iš mūsų dovanojo, atidavė Asmenį – ir tas Asmuo yra Jėzus Kristus. Kartą vienas šešiametis išgirdęs beldimą nubėgo atidaryti durų. Paaiškėjo, kad iš ilgos kelionės po pietryčių Aziją sugrįžo jo tėvas. Vaikas tą akimirką neklausė: „Tėveli, ką parvežei lauktuvių?“ Jis puolė tėvui ant kaklo ir sušuko: „Tėti, juk tai pati geriausia Kalėdų dovana, kokią tik esu gavęs.“

Dienos malda
Tėve, Jėzus – brangi Tavo dovana – išpildo giliausius mano širdies lūkesčius ir troškimus.

 

Marianas Kozak, Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius