Šiandien vyks miesto 8-osios tarybos 54-asis posėdis

12022530_559608730858352_386938663655631569_o-670x300

Šiandien 09.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje prasidės Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus nagrinėjami šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė; 5 min.)

3. DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO (Dalia Jezukevičienė; 5 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Dalia Jezukevičienė; 5 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 30 min.)

6. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (A. Juonienė; 10 min.)

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 10 min.)

13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 9, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.)

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI (A. Juonienė; 10 min.)

17. DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ MAITINIMO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (Irma Maskeliūnienė, vyriausioji specialistė; 10 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

20. DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

21. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

22. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 SPRENDIMO NR. 739 „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė; 5 min.)

25. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1998-06-11 3 ŠAUKIMO TARYBOS 13 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė; 5 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO VALDYBOS 1994-02-23 POTVARKIO NR. 22-V „DĖL ŽEMĖS MOKESČIŲ KOREGUOJANČIŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė; 5 min.)

27. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Bartusevičienė; 5 min.)

28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)

29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 10 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)

31. DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Dalia Kavolynienė, jaunimo reikalų koordinatorė; 10 min.)

32. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

33. DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMIS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMO MODELIO PATVIRTINIMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (N. Rinkevičiūtė; 30 min.)