VTEK – Europos tarnybinės etikos tinklo steigėja

 

 

ETET tinklo steigejai. Antroje eileje trecias is desines - VTEK pirmininkas E. SakalauskasVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kartu su kitomis dešimt už skaidrumą viešajame sektoriuje atsakingų Europos Sąjungos (ES) šalių narių institucijų įsteigė Europos tarnybinės etikos tinklą (ETET, angl. European Network for Public Ethics). Tinklo narėmis tapo Prancūzijos Visuomeninių reikalų skaidrumo tarnyba (VRST), Austrijos Federalinis antikorupcijos biuras, Belgijos Federalinės deontologijos komisija, už skaidrumą atsakingas Čekijos Teisingumo ministerijos padalinys, Ispanijos Interesų konfliktų tarnyba prie Finansų ir viešojo sektoriaus ministerijos, Italijos Nacionalinė antikorupcijos tarnyba, Kroatijos Sprendimų dėl interesų konfliktų komisija, Maltos Viešojo gyvenimo standartų komisaro tarnyba, Rumunijos Nacionalinė skaidrumo agentūra ir Slovėnijos Korupcijos prevencijos komisija.

ETET steigimo inciatyvos ėmėsi Prancūzija, šiuo metu pirmininkaujanti Europos Sąjungos Tarybai. VRST būstinėje Paryžiuje pasirašydamos ETET steigimo deklaraciją, šalys sutarė stiprinti tarnybinės etikos srityje veikiančių institucijų nepriklausomumą, ekspertines žinias ir galimybes įgyvendinti savo viešąjį interesą atliepiančią misiją. Taip pat sutarta kurti bendras iniciatyvas, keistis gerąja patirtimi bei praktikomis, realizuoti savitarpio pagalbą tarnybinės etikos klausimais, siekti tapti ekspertiniu subjektu, gebančiu atstovauti tarnybinės etikos klausimais ES mastu.

Susitikime ETET narės pristatė savo institucijas bei problemas, su kuriomis susiduria tarnybinės etikos srityje, dalijosi, kokių pokyčių reikėtų siekiant tinkamai įgyvendinti savo vykdomą misiją ir kaip galėtų prie to prisidėti ETET. Institucijų atstovai aptarė skaidrumo iniciatyvų suteikiamą galimybę sustiprinti visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi, priemones, sudarančias galimybę užkirsti kelią interesų konfliktams, lobistinės veiklos reguliavimo ypatybės ES ir kitus klausimus. Sutarta, kad vienas iš tikslų, organizuojant reguliarius ETET narių susitikimus – suteikti tarnybinės etikos problemoms daugiau matomumo ES teritorijoje. Artimiausiu metu ketinama suderinti ir patvirtinti ETET veiklos statutą.

Nuotraukoje iš dešinės: Belgijos Federalinės deontologijos komisijos vadovai Lucas Willemsas ir Françoise Tulkens, Italijos Nacionalinės antikorupcijos tarnybos vadovas Giuseppe Busia, VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas, Prancūzijos Visuomeninių reikalų skaidrumo tarnybos prezidentas Didier Migaud, Rumunijos Nacionalinės skaidrumo agentūros vadovas Florinas Moise, Maltos Viešojo gyvenimo standartų komisaras George’as Hyzleris, Kroatijos Sprendimų dėl interesų konfliktų komisijos vadovė Nataša Novaković, Slovėnijos Korupcijos prevencijos komisijos vyriausiasis komisaras Robertas Šumis, Ispanijos Interesų konfliktų tarnybos atstovė Carolina Gomez-Zarzuela Irigoyen, Austrijos Federalinio antikorupcijos biuro direktorius Otto Kerblas ir už skaidrumą atsakingo Čekijos Teisingumo ministerijos padalinio atstovė Johana Trešlová.

VTEK informacija